Nieuws

Nieuws

Dit is het nieuwsarchief van de stad Sint-Niklaas. Het is een bundeling van alle nieuwsberichten die verschijnen op onze website. U kan ook doorklikken naar het persoverzicht voor onze persberichten.

De stad stelt nieuw ouderenbeleidsplan voor aan de hand van resultaten enquête ‘oud is niet out’

19/12/2014 - 16:40 Vandaag telt Sint-Niklaas ruim 15.000 65-plussers. De vergrijzing toont ook aan dat deze bevolkingsgroep alleen maar zal toenemen. Net daarom organiseerden stad en OCMW samen de enquête ‘oud is niet out’. De resultaten van deze enquête resulteerden in de opmaak van een nieuw beleidsplan zorgstrategie en een nieuw ouderenbeleidsplan. Dit ouderenbeleidsplan stellen we graag aan u voor.

Sluitingsdagen stadsdiensten tijdens kerstvakantie

19/12/2014 - 10:39 De stedelijke diensten zijn tijdens de kerstvakantie enkele dagen gesloten. Verder zullen alle  stadsdiensten  op  woensdag 24  en  31 december  2014 sluiten om 16  uur. 

Stad Sint-Niklaas blijft welzijnsorganisaties ondersteunen

18/12/2014 - 15:59 Sint-Niklaas blijft kiezen om een sterk sociaal beleid te voeren, met extra aandacht voor kwetsbare mensen. De stad blijft ook kiezen om het middenveld te ondersteunen: vele organisaties met professionelen en vrijwilligers. Zij zorgen er mee voor dat Sint-Niklaas een stad is voor iedereen.  

Vuurwerk ontsteken is gevaarlijk en verboden

18/12/2014 - 14:09 Naar aanleiding van de komende eindejaars- en nieuwjaarsperiode wil het stadsbestuur de inwoners hun aandacht er op vestigen dat het gedurende het hele jaar verboden is om vuurwerk te ontsteken en wensballons op te laten, dit zowel in de private als in de publieke sfeer. Dit verbod is bepaald in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas.

Rioleringswerken in Heimolenstraat vanaf begin februari 2015

18/12/2014 - 10:15 Begin februari 2015 starten de rioleringswerken in de Heimolenstraat, Heimolenhoek, Kiemerstraat (deel) en Weverstraat (deel). Met dit project zal de bestaande zuiveringsinstallatie Heimolen van Aquafin worden gesaneerd en het afvalwater van meer dan 700 inwoners aangesloten op de zuiveringsinstallatie van Sint-Niklaas. Op het grootste deel van het traject worden, langs beide kanten van de rijbaan, verhoogde fietspaden aangelegd van 1,75 m breed.

Hilton Sint-Niklaas: zes hotels voor eenzame bijen

17/12/2014 - 15:46 Pesticidengebruik, verlies van biodiversiteit en gebrek aan nestgelegenheid zijn de drie grootste oorzaken van het instorten van de populatie honingbijen en solitaire bijen. Het stadsbestuur draagt de bij, door de inwoners verkozen tot dier van het jaar in 2010, op handen en helpt dus met plezier twee van deze problemen de wereld uit.

Winterkermis sluit af met spectaculaire watershow op zondag 21 december 2014

17/12/2014 - 10:19 Dit jaar wordt de winterkermis op 21 december op een sfeervolle manier afgesloten met een spectaculaire watershow.

'Nieuwjaarsshoppingmarkt' voor het goede doel op zondag 28 december 2014

17/12/2014 - 10:12 Op zondag 28 december 2014, van 14 tot 18 uur, vindt op de Grote Markt een 'Nieuwjaarsshoppingmarkt' plaats.

vacature: preventieadviseur brandweerzone Waasland, contractueel, voltijds, A1a-A1b-A2a/B1-B2-B2

16/12/2014 - 11:28 Als preventieadviseur brandweerzone Waasland ontwikkelt u een beleid voor de brandweerzone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. U adviseert en begeleidt de werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer  en het veiligheidsbeleid.

Vacature: Diensthoofd personeelsbeleid brandweerzone Waasland (A1a-A1b-A2a), voltijds, contractueel.

16/12/2014 - 11:01 Als diensthoofd personeelsbeleid brandweerzone Waasland staat u in voor het uitwerken en implementeren van een integraal competentiegericht personeelsbeleid. In het kader van de uitvoering van het beleid stuurt u de medewerkers van de personeelsdienst aan, volgt  op en controleert, teneinde de algemene beleidslijnen van de dienst te realiseren.
Inhoud syndiceren