Collectie SteM

3 Verhaallijnen

In het eerste deel ‘Mens en materie’ ziet u hoe onze voorouders creatief omgingen met grondstoffen zoals ijzererts en klei. We presenteren u een schat aan gebruiksvoorwerpen in ceramiek en metaal met als blikvangers enkele nooit eerder getoonde topstukken uit de verzamelingen van de Archeologische Dienst Waasland en de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

Het Waasland dat evolueerde van een landbouwstreek met huisnijverheid naar een bloeiend textielcentrum biedt genoeg stof voor de tweede verhaallijn Mens en machine’. Uniek bronnenmateriaal van het Stadsarchief en de Bibliotheca Wasiana loodst u doorheen het ontstaan en de groei van onze beroemde Grote Markt. U krijgt voeling met de moeilijke levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders en de luxueuze levenswijze van de burgerij.

Hygiëne en lichaamsverzorging nemen een belangrijke plaats in ons dagelijks leven in. Daarom vormen merkwaardige voorwerpen over volksgeloof, vroege ‘geneeskunst’ en onze referentiecollectie over haar- en lichaamsverzorging het verrassende sluitstuk van het SteM. Een universeel verhaal over de Mens en zijn lichaam.

Het breiatelier

In Sint-Niklaas was vanaf het einde van de 19de eeuw een concentratie van breiateliers. Sint-Niklaas was een van de grootste producenten van gebreide bovenkleding en sokken.  De sector deed het goed tot in de jaren tachtig. Van dan af aan waren sluitingen schering en inslag.

Reeds twintig jaar geleden hebben vroegere fabrikanten en arbeiders zich verenigd in de vzw Breimuseum. Dit industrieel patrimonium mocht niet verloren gaan.  Dankzij hun inzet kan u vandaag onder het zaagtanddak van het breiatelier tientallen machines bekijken. Het zijn unieke materiële getuigen van een roemrijk verleden.

De meeste breimachines werken nog echt: u ruikt de smeerolie, hoort de raderen draaien, en ziet de draadgeleiders heen en weer schuiven en de draden van de bobijnen afwentelen. We laten u zelfs enkele laden opentrekken om aan grondstoffen te voelen.

Imposante foto’s van oude én nog enkele actieve fabrieken, mannequinpoppen aangekleed met breimode van de voorbije decennia, en fraaie vitrines met historisch en technisch breiwerk brengen u helemaal in de sfeer.

De gewone man aan het woord

Tussen al het technisch geweld wordt ook de mens niet vergeten. We nodigen u uit om als patroonsnijder plaats te nemen aan onze snijtafel. Van op een echte werkplaatskruk bekijkt u op een groot vlakscherm een interessante documentaire over honderd jaar evolutie in het productieproces van breigoed: van garen tot afgewerkt product.

U luistert naar levendige getuigenissen van een tiental fabrikanten, breimecaniciens, linksters, breisters en triplocksters.
Of hoe mondelinge geschiedenis een rijke erfenis helemaal in leven houdt…

Open Depot

Museum achter de schermen: permanent toegankelijke reserves

De meeste musea tonen slechts 10 tot 20% van de voorwerpen die ze in bewaring houden.
De andere 80 tot 90% hoort thuis in de museumreserves, netjes opgeslagen in een stofvrij depot.
Het publiek krijgt zelden of nooit de kans om er binnen te gaan. Alleen voor tijdelijke tentoonstellingen of als bruiklenen voor andere musea zien stukken uit deze reserves nog eens het daglicht.
Een echte gemiste kans…

Daarom stellen de musea van Sint-Niklaas een groot deel van hun reserves permanent open voor het publiek.
Tientallen schilderijen prijken aan rasterwanden. Tussen 17de- en 18de- eeuwse burgerlijke taferelen, religieuze schilderkunst, landschappen van allerlei slag en een imponerende serie portretten zal u zonder twijfel enkele vergeten pareltjes kunnen aantreffen.
Uw nieuwsgierigheid wordt volledig geprikkeld bij uw wandeling langs meer dan 30 strekkende meter depotrekken boven op een vlot toegankelijke metaalconstructie.

Het publieke depot is een feest voor wie er plezier in schept om curiositeiten te ontdekken.

 

Foto's: 
Nieuws Teasers: