Lezingen

Pik een interessante aperitief- of avondlezing mee en keuvel gezellig na bij een goed glas wijn.

 

Lezing 'Johanna Van Constantinopel' n.a.l.v. 800 jaar Sint-Niklaas

12 september om 20u in SteM Zwijgershoek

door prof. Els De Paermentier, UGent

I.s.m. Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas

 

Toegang: 5 EUR/ 2,50 EUR met korting

Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders museumkaart, lerarenkaart

Professor Els De Paermentier  blikt in deze zeer interessante  lezing terug op het graafschap Vlaanderen tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw, een periode waarin Sint-Niklaas een zelfstandige parochie werd en de graaf en gravin van Vlaanderen een landskeure (1241) toekenden aan het Land van Waas. Hoewel de tekst en de boeiende historie van deze bron de rode draad vormen tijdens de lezing, zal ook aandacht worden geschonken aan de bredere grafelijke politiek ten aanzien van de steden, en zal worden stilgestaan bij de moeilijkheden en beperkingen waarmee gravin Johanna als vrouwelijke heerseres werd geconfronteerd tijdens haar regering.

Els De Paermentier is docent middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in middeleeuwse gendergeschiedenis en in de hulpwetenschappen Diplomatiek en Paleografie. In 2010 behaalde zij haar doctoraat met een studie over de kanselarijwerking in dienst van de graven en gravinnen van Vlaanderen aan het eind van de 12de en tijdens de eerste helft van de 13de eeuw. Momenteel voert zij onderzoek naar documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 12de en 13de eeuw, en naar de sociale positie en publieke macht van adellijke vrouwen tijdens deze periode.

Lezing 'Wreed schoon - volksverhalen op reis' met Marita De Sterck

19 oktober om 20u in SteM Zwijgershoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws Teasers: