Over de Musea

De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas groeperen drie musea: de Salons, het Mercatormuseum en SteM Zwijgershoek. Daarnaast huisvesten de Stedelijke Musea het Internationaal Exlibriscentrum met aansluitende tentoonstellingszaal. Deze praktische informatie is van toepassing voor de drie musea en het internationaal Exlibriscentrum.

In de winterperiode zijn de Salons een viertal weken gesloten.

 

          
Foto's: 
Bijlagen Datum
Voorjaarsprogramma 2018 09/02/2018 - 09:29