Internationale Exlibriswedstrijd Archief - International Exlibris Competition Archives

De exlibriswedstrijd

Het Internationaal Exlibriscentrum organiseert sinds 1977 om de twee jaar een exlibriswedstrijd, als voortzetting van het oorspronkelijke initiatief van de Vriendenkring der Oud-Atheneumstudenten, onder impuls van Gerard Gaudaen.

Die eerste wedstrijd in 1977 is nog beperkt tot Belgische of in België verblijvende kunstenaars. Er is ook geen thema vastgelegd. In de reglementen is terug te vinden dat zelfs tekeningen zijn toegelaten.

Er komen 287 bladen binnen van 93 deelnemers. Walter Brems, °1947, is laureaat en krijgt de hoofdprijs van de stad Sint-Niklaas, ter waarde van 10.000 BEF. De tweede en derde prijs van de stad Sint-Niklaas, 5.000 BEF, zijn voor Jozef Cornelis, °1941, uit Antwerpen en Pieter Tieleman uit Baasrode. Anton Vermeylen, °1931, krijgt de Victor Stuyvaertprijs, 10.000 BEF.

Bookplate competition

Every two years, since 1977, the International Exlibris Centre of the Town of Sint-Niklaas organises a bookplate competition. It is a continuation of the original initiative of the Vriendenkring der Oud-Atheneumstudenten (a society of former students of the Atheneum) and stimulated bij Gerard Gaudaen. The first competition in 1977 is restricted to Belgian artists and Belgian residents. At that moment, no central theme is imposed. Even drawings are accepted. The Centre receives 287 entries from 93 participants.

Walter Brems, °1947, is laureate and receives the first prize given by the Town of Sint-Niklaas, worth 10.000 Belgian francs (=BEF). The second and third prize of the Town , being 5.000 BEF, are awarded to Jozef Cornelis, °1941, from Antwerpen and Pieter Tieleman from Baasrode. The Prize Victor Stuyvaert, 10.000 BEF, goes to Anton Vermeylen, °1931.

 

   

Vanaf 1979 wordt de wedstrijd internationaal en moeten de deelnemers rekening houden met een thema.

From 1979 on, the competition goes international and the participants have to reckon with a theme (Other Archive pages are in Dutch).

Wedstrijd 1979 - 1981 - 1983 Wedstrijd 1985, 1987 en 1989 Wedstrijd 1991, 1993 en 1995
Wedstrijd 1997, 1999 en 2001 Wedstrijd 2003, 2005 en 2007  Wedstrijd 2009, 2011 en 2013 
Wedstrijd 2015, 2017    
Foto's: 
Nieuws Teasers: