Historiek

De basiscollectie van ongeveer 43.500 stuks is aangekocht van de heer Jan Rhebergen, een belangrijk Nederlands verzamelaar en voorzitter van de Nederlandse exlibrisvereniging. Ze bevat veel Nederlandse, Europese en vooral Oost-Europese grafiek en een aantal drukblokken.        

In 1975 is de collectie Roderich Haas aangekocht. Iedere schenker in het startjaar van het Exlibriscentrum, 1975, wordt als medestichter beschouwd.

De Rus Semjon Ivensky schenkt in 1976 enkele honderden stuks exlibrissen. In 1976 schenkt dhr. Stevens, de laatste voorzitter van de vroegere Belgische exlibrisvereniging A.B.C.D.E, ongeveer 1.300 exlibrissen en kleingrafiek van bijna 300 kunstenaars, boeken en tijdschriften uit het bezit van de vereniging.

In 1977 worden er een kleine 9000 stuks gekocht van diezelfde Stevens.                                           

In 1978 wordt de verzameling aangekocht van de letterkundige Pol de Mont (1857-1931), een van de eerste exlibrisverzamelaars in België, in 1982 de verzameling Jonckheere.

In 1986 schenkt Vincent De Jaegher uit Polleur een kleine 500 stuks.
Het Exlibriscentrum krijgt in 1989 de 6 delen van de Rietstap (De Armorial Général van J.B. Rietstap uit 1861 is een van de meest complete naslagwerken over heraldiek.), met de hand ingekleurd.

In 1991 schenkt mevr. Grootaert meer dan 4.000 stuks met documentatie.
In 1994 schenkt Stan Winkeler, zoon van de in 1983 gestorven medestichter en secretaris van Graphia, Leo Winkeler, meer dan 2000 stuks kleingrafiek, mapjes, boeken en platen. In datzelfde jaar worden ook de exlibrissen en aanverwanten van de Provinciale Musea Antwerpen, uit de oorspronkelijke collectie Raeymakers, overgemaakt aan het exlibriscentrum. Aanvankelijk worden de ongeveer 8700 stuks in bestendige bruikleen gegeven. Later wordt de bruikleen omgezet in een schenking.
Pater Willem Du Mont uit Beveren schenkt in 1997 een 1.000-tal stuks.
André Vercammen, draagt als voorzitter van Graphia in de loop van de jaren ‘90 diverse boeken, tijdschriften, exlibrissen en drukblokken over aan het Exlibriscentrum.
In 1999 komt er een schenking binnen van Emiel Hoorne met ongeveer 600 stuks en van mevr. Deronne uit Turnhout, dat zijn meer dan 1000 stuks uit de collectie van haar overleden echtgenoot Charles Deronne.
In 2000 schenkt Luc Van den Briele, de hoofdredacteur van Graphia enkele honderden exlibrissen.
De weduwe van de Nederlandse graficus Thijs Mauve schenkt in 2003 kleingrafiek, boekillustraties, exlibrissen en blokken van haar overleden echtgenoot.

In 2003 wordt ook een deel van de heraldische collectie met documentatie afkomstig uit de vroegere collectie Rousseau aangekocht van Guillaume Botermans uit Brussel. In deze verwerving zit heel veel toegankelijke informatie over heraldische exlibrissen.
In 2004 komt ook de vroegere verzameling van wijlen Frans Verstreken uit Lier naar het Exlibriscentrum, ze bevat heel wat documentatie en krantenknipsels over grafiek en het exlibris, ook correspondentie, bladen kleingrafiek en exlibrissen. Het museum koopt in dat jaar de hoogdrukpers van Gerard Gaudaen van zijn weduwe en in 2007 doet mevrouw Gaudaen-Dieltjens een grote schenking grafiek, exlibrissen, boeken, schetsen, documentatie en gereedschap uit het atelier van G. Gaudaen.

Buiten deze grotere verwervinging komen er geregeld kleinere schenkingen of aankopen binnen.
De organisatie van de wedstrijd zorgt om de twee jaar ook voor een grote instroom van nieuwe bladen.

 

 illustratie: Jehanne Goury, Frankrijk

Foto's: 
Nieuws Teasers: