Internationaal Exlibriscentrum: Prentencollectie, bibliotheek en documentatiecentrum

 

Prentencollectie

De Exlibriotheek is het depot van de collectie. De kleingrafiek zit gemonteerd op kartonnen of papieren dragers, zuurvrij opgeborgen in mappen. De moderne kleingrafiek is alfabetisch geklasseerd per land en vervolgens per kunstenaar. De hoofzakelijk oudere bladen waarvan de kunstenaar niet is gekend komen in een afzonderlijk alfabetisch klassement terecht op naam van de titularis vermeld op het blad. Grotere bladen, die niet in de mappen in de exlibriotheek passen worden bewaard in grotere dozen of in de ladenkasten.

Illustratie: Gerard Gaudaen, 1976

In enkele toonkasten liggen voorbeelden om de verschillende druktechnieken te illustreren: de houten of metalen drukcliché's naast het uiteindelijke resultaat, de afdruk op papier en de instrumenten en materialen om te graveren of te snijden om een beeld of tekst op een drukcliché vast te leggen.

Het is niet mogelijk om mappen en prenten in de collectie vrij in te kijken of te bestuderen.  Voor elke inzage is begeleiding van een personeelslid noodzakelijk.  Wil je graag een bepaalde map of het werk van een bepaalde kunstenaar komen bekijken? Zoek je iets dat niet te vinden is in de digitale databank?  Maak ruim vooraf een afspraak tijdens de kantooruren, stedelijkemusea@sint-niklaas.be. We proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Voor een gevarieerd beeld op het exlibris en onze collectie: volg het programma van de tentoonstellingen in de Gerard Gaudaenzaal.

Bibliotheek

Het Internationaal Exlibriscentrum bezit ook een bibliotheek met ongeveer 1.000 gespecialiseerde boeken en tijdschriften, waaronder zeldzame exemplaren, uitgegeven over de gehele wereld. De boeken zitten als volgt geklasseerd:

  • Thematisch klassement vb. boeken over exlibrissen of grafiek over literatuur, mythologie in het exlibris en de grafiek, technieken, heraldiek, verzamelen, enz.
  • Kunstenaars alfabetisch: hierin zitten de monografiën over de kunstenaars, de werklijsten in boekvorm en de tentoonstellingscatalogi van een kunstenaar.
  • Het exlibris en de grafiek in een bepaald land, alfabetisch per land.
  • Biënnales en congressen
  • Veilingscatalogi
  • Naslagwerken en catalogi van grotere collecties
  • Tijdschriften, internationaal, nog bestaand of reeds ter ziele gegaan. Deze zitten chronologisch geklasseerd.
  • Kostbare en oude fragiele uitgaven: zitten ingepakt in zijdepapier in zuurvrije dozen. Als de informatie regelmatig toegankelijk moet zijn en de toestand laat het toe, worden ze eventueel eenmalig ingescand of gefotokopieerd, zodat de inhoud te raadplegen is.

Documentatie

  • Biografieën van exlibriskunstenaars en info over de collectie

Biografische gegevens van exlibriskunstenaars en informatie over hun werk zitten verzameld in een alfabetische klassement op naam. De gegevens worden constant bijgewerkt en aangevuld. Ook informatie in verband met verzamelaars of met specifieke stukken uit de collectie wordt zoveel mogelijk samengebracht, geklasseerd en toegankelijk gemaakt voor opzoekingswerk.

  • Heraldiek en oude exlibrissen

Het Internationaal Exlibriscentrum bezit delen van vroegere verzamelingen vooral samengesteld uit heraldische en oude exlibrissen. Daarbij hoort heel wat achtergrondinformatie over de afgebeelde familiewapens of historische gegevens over de exlibriseigenaars. Deze door de vroegere verzamelaars opgezochte en samengebrachte informatie is onder begeleiding te raadplegen.

Illustratie: Louis Fruytiers (1713-1782), exlibris J. T. Wellens

 

Met dank aan onze partners van Graphia vzw voor de regelmatige samenwerking bij activiteiten doorheen het jaar.

Graphia vzw, Bruin de Beerlaan 23, B-9111 Belsele (Sint-Niklaas)

www.graphiavzw.be 

info.graphiavzw@gmail.com

Maria Wymeersch

secretariaat Graphia

Bruin de Beerlaan 23, 9111 Belsele

tel. 03.776 90 36

Foto's: 
Nieuws Teasers: