vzw Breimuseum

Werkgroep VZW breimuseum

 

De VZW breimuseum die aan de basis ligt van deze collectie is opgericht in 1991, onder impuls van toenmalig schepen van cultuur Nelly Maes .

Het bestuur van de vzw bestaat enerzijds uit mensen die actief geweest zijn in de breinijverheid; hetzij als fabrikant, personeelslid of als vakbondsafgevaardigde en anderzijds vertegenwoordigers van het stadsbestuur. De schepen van cultuur is voorzitter.

 

De bestuursleden:

 

Annemie Charlier, schepen van Cultuur

Rudolf Fischer, ondervoorzitter

Ward Bohé, secretaris, conservator van de stedelijke musea

Annie Verbraeken, penningmeester

Lucien Bats,Gerrit Van Puyvelde, Renaat Bruelemans, Michel Bruwiere,

Walter Vermeulen breitechnieker museum, Marleen Foré, medewerker Breimuseum en adminstratie,

Verschillende malen per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de werking te bespreken.

De leden worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief.

Je kan de werking steunen door lid te worden van de VZW.

 

Nieuws Teasers: