vzw Breimuseum

Werkgroep VZW breimuseum

 

De VZW breimuseum die aan de basis ligt van deze collectie is opgericht in 1991, onder impuls van toenmalig schepen van cultuur Nelly Maes .

Het bestuur van de vzw bestaat enerzijds uit mensen die actief geweest zijn in de breinijverheid; hetzij als fabrikant, personeelslid of als vakbondsafgevaardigde en anderzijds vertegenwoordigers van het stadsbestuur. De schepen van cultuur is voorzitter.

 

De bestuursleden:

 

Bruwiere Michel, waarnemend voorzitter

Rudolf Fischer, ondervoorzitter

Fabienne Keppens, penningmeester

Lucien Bats, verbindingsman vzw-breimuseum

Hugo Heirbaut, raadslid

 

Verschillende malen per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de werking te bespreken.

De leden worden op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief.

Je kan de werking steunen door lid te worden van de VZW.

 

Nieuws Teasers: