Stedelijke musea Sint-Niklaas

Nieuws

'Waar zit de vijand?' - De Groote Oorlog in kaart

14/10/2015 - 10:05 Met de grote doorbraak van de luchtfotografie in de Eerste Wereldoorlog konden de posities van de vijandelijke legers veel beter geobserveerd en in kaart gebracht worden dan bij de klassieke verkenningsmethoden het geval was. Op alle niveaus – van generale staf tot compagnie – bestond er behoefte aan voortdurend bijgewerkt kaartmateriaal voor diverse doeleinden, van strategische planning tot concrete aanvals- en verdedigingsacties.

Stedelijke Musea Sint-Niklaas: gratis toegang op zondag tussen 11u en 13u

23/09/2015 - 13:16 Vanaf 1 oktober tot 31 december 2015 kunt u elke zondag de drie sites van de stedelijke musea gratis bezoeken. Enkel voor de expositie 'Speelvogels' (in de tentoonstellingszaal van SteM Zwijgershoek) van 14 november tot en met 14 januari 2016 betaalt u het gewone toegangstarief.