Persberichten

Nieuws

U kan hier al de persberichten bekijken die de stad Sint-Niklaas verstuurt aan de media. U wil zelf communiceren met journalisten of prominente Sint-Niklazenaren? Bekijk dan onze perslijst en prominentenlijst.

Sint-Niklaas kiest voor diversiteit!

20/05/2015 - 17:14 Het stadsbestuur heeft net de ontwerptekst van het diversiteitsplan afgerond. Tijdens de komende weken lopen er inspraakrondes bij verschillende doelgroepen.  

Charter ‘verkeersveilige schoolomgevingen’ tussen basisscholen en stadsbestuur

20/05/2015 - 15:03 Op woensdag 20 mei 2015 sloten 10 Sint-Niklase basisscholen een charter af met het stadsbestuur en de politie over verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Sint-Niklaas krijgt opnieuw SAVE-label

20/05/2015 - 14:59 Op woensdag 20 mei 2015 reikte de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen het SAVE-label uit aan de stad Sint-Niklaas voor het actieplan rond verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren. Sint-Niklaas is de eerste stad in België die dit label voor de tweede keer in ontvangst mag nemen.

Gouden Kinderschoen voor Sint-Niklase kinderopvang

19/05/2015 - 13:42 De Sint-Niklase groepsopvang Driekoningen sleepte op 13 mei de Gouden Kinderschoen in de wacht. Met deze trofee wil het VVSG-Steunpunt Kinderopvang de inspanningen van lokale besturen voor gezinsbeleid en kinderopvang in de kijker zetten.

Een energiecoach voor de Sint-Niklase scholen

19/05/2015 - 12:10 Schoolgebouwen zijn vaak erg verouderd waardoor veel energieverlies optreedt. Om een proactief energiebeheer voor al deze schoolgebouwen te realiseren beslisten de stad en de verschillende onderwijsnetten een energieverantwoordelijke of energiecoach aan te stellen.

Netwerken Voor het Zuiden!

19/05/2015 - 12:07 Het Waas Noord-Zuidforum plant op zaterdag 30 mei een gratis vormingsdag voor organisaties die projecten in ontwikkelingslanden hebben.

Authentieke archiefstukken herinneren aan tragiek van mei 1940

13/05/2015 - 15:37 Aanstaande zondag 17 mei is het 75 jaar geleden dat het stadscentrum van Sint-Niklaas zwaar gebombardeerd is door Duitse vliegtuigen. Naar aanleiding van de herdenking van deze ramp en van de jaarlijkse plechtigheden ter herinnering aan de beide wereldoorlogen brengt het Sint-Niklase stadsarchief een tentoonstelling in de hal van het stadhuis. De geëxposeerde archiefstukken worden voor het eerst aan het publiek getoond.

Een groene ontmoetingsplek voor de buurt van de Gasmeterstraat

12/05/2015 - 12:06 De groenzone aan de Gasmeterstraat werd volledig heraangelegd tot een kindvriendelijke en buurtgerichte ontmoetingsplek. Aan de kinderen uit de buurt wordt gevraagd om mee na te denken over de inrichting van hun nieuw speelterrein.  

Verbijsterende bijen: haal uw gratis zakje bloemenzaad in het stadhuis

11/05/2015 - 11:00 De laatste tijd hebben bijen het moeilijk om te overleven. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk bloemen en planten in te zaaien die bijen verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel. Het stadsbestuur stelt gratis een zakje bijvriendelijk bloemenzaad ter beschikking aan iedereen die deze bloemen wil inzaaien.

Nog meer spelen aan de Kleibeekstraat!

08/05/2015 - 14:28 Op zondagvoormiddag 10 mei 2015 om 11 uur wordt het vernieuwde speelterrein aan de Kleibeekstraat officieel geopend.  Het grasterreintje achter de Heilig Hart kapel heeft naast voetbalgoaltjes nu ook een speelcombinatie, waar zowel de kinderen uit de buurt als die uit de buitenschoolse kinderopvang ‘t Mispeltje op kunnen ravotten. 
Inhoud syndiceren