Persberichten

Nieuws

U kan hier al de persberichten bekijken die de stad Sint-Niklaas verstuurt aan de media. U wil zelf communiceren met journalisten of prominente Sint-Niklazenaren? Bekijk dan onze perslijst en prominentenlijst.

Nieuw kinderdagverblijf in Heistraat heet Kameleon.

04/05/2016 - 15:34 Het kinderdagverblijf voor baby's en peuters dat Den Azalee bouwt  in de Heistraat, krijgt de naam Kameleon. Het nieuwe kinderdagverblijf is klaar tegen september 2016 en zal dan tijdelijk de kindjes van kinderdagverblijf Driekoningen opvangen, waar verbouwingen gebeuren.

‘Zakdoek’, song over Special Art Festival online te beluisteren

02/05/2016 - 15:19 Special Art Foundation organiseert, met de steun van het stadsbestuur, driejaarlijks een kunstenfestival in de stadskern van Sint-Niklaas. Muzikant David Cantens liet zich inspireren door het festival en schreef het nummer ‘Zakdoek’.

Subsidie voor activiteit op autovrije zondag 2016

02/05/2016 - 10:31 Op zondag 18 september 2016 is de stadskern van Sint-Niklaas voor de derde keer het exclusief terrein van de zachte weggebruikers naar aanleiding van autovrije zondag. Het stadsbestuur stelt een subsidie ter beschikking van groeperingen die tijdens autovrije zondag een activiteit organiseren.

Geknakt in volle bloei: onderwijzer-brancardier Hilaire Verschelden (1890-1915)

02/05/2016 - 09:42 Het stadsarchief sluit op zondag 8 mei de reeks archiefvoordrachten over de Eerste Wereldoorlog af met een lezing over het lot van de jonge Sint-Niklase onderwijzer Hilaire Verschelden (1890-1915). Stadsarchivaris Piet Van Bouchaute reconstrueert en illustreert zijn tragische verhaal aan de hand van de persoonlijke oorlogscorrespondentie, die door de familie Verschelden zorgvuldig is bewaard.

My place in today's world - tentoonstelling Mercatormuseum

29/04/2016 - 12:15 Om de twee jaar organiseert de Internationale Vereniging voor Cartografie (ICA) de Barbara Petchenik tekenwedstrijd voor kinderen jonger dan 16 jaar. De wedstrijd werd genoemd naar wijlen dr. Barbara Bartz Petchenik, een bekende Amerikaanse cartografe en ontwerpster. Het doel van de wedstrijd is om kinderen ertoe aan te zetten hun visie op de wereld op een creatieve manier in beeld te brengen. In 2015 werd deze tweejaarlijkse wedstrijd georganiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van de Cartografie.    

Salons in jonge handen - tentoonstelling

29/04/2016 - 12:10 Na een geslaagde editie vorig jaar krijgt jong aanstormend talent weer de kans de Salons in te palmen. Leerlingen van de vier scholen met een kunstenopleiding in Sint-Niklaas zullen afwisselend gedurende een weekend tal van kunstcreaties tentoon stellen. Een verrassende verzameling van beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, installaties en aanverwante kunstwerken- en genres kan je zien in de kamers van de Salons.

Check het warmteverlies van je woning met de dakenscan

27/04/2016 - 13:56 De stad engageerde zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te reduceren met 20% tegen 2020. Om dit te bereiken werd een klimaatplan opgemaakt. Grote winsten om een CO2-reductie te bekomen ligt in het isoleren van daken. Om alle maatregelen omtrent dakisolatie in de kijker te zetten werd de thermografische dakenscan opgemaakt.

Inwoners bouwen aan campagnebeeld 800 jaar Sint-Niklaas

25/04/2016 - 14:12 In 2017 bestaat Sint-Niklaas 800 jaar. Het feestprogramma van dit jubileumjaar wordt begeleid door een vast campagnebeeld. Het stadsbestuur roept alle inwoners op om daar aan mee te bouwen door een ‘stadskoker’ een persoonlijke toets te geven.

De achtste Paul Snoekprijs van de stad Sint-Niklaas werd uitgereikt aan Alfred Schaffer op zondag 24 april 2016

25/04/2016 - 11:14 De Paul Snoekprijs is een blijvende hulde aan de befaamde dichter (°1933 in Sint-Niklaas). De prijs werd 10 jaar na zijn overlijden in het leven geroepen en wordt sinds 1991 driejaarlijks uitgereikt door het stadsbestuur van Sint-Niklaas.

Boekvoorstelling 'In de Putten' | Dirk Draulans

25/04/2016 - 10:22 Op 10 april stelde Dirk Draulans zijn nieuwste boek 'In de Putten' voor in de Hedwigepolder. Op donderdag  28 april vindt zijn boekvoorstelling plaats in de Bib van Sint-Niklaas. In de Putten is een boek waarin onze dubbelzinnige houding tegenover de natuur haarscherp wordt ontleed.
Inhoud syndiceren