De collectie van het Internationaal Exlibriscentrum

De collectie van het Internationaal Exlibriscentrum omvat onder meer:

Heraldische exlibris
beeldexlibris
typografische exlibris
nieuwjaarskaarten en andere gelegenheidskaarten
kalenders
menu’s
porseleinkaarten
illustraties
portfolio’s
bibliofiele uitgaven
grote prenten
drukclichés en drukplaten,... 
en zelfs drukpersen behoren tot de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum.

Contact

Zwijgershoek 14
9100
Sint-Niklaas
03 778 34 50